Noteikumi un datu izmanotšana

Pakalpojumu sniedz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Runas Rāmis” reģistrācijas numurs: 44103122997, juridiskā adrese: Valmiera, Rožu iela 10, LV-4201 (turpmāk – Runas Rāmis) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.
Tālāk atradīsies informācija par mūsu privātuma politiku un principiem, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Pirms piesakāties mūsu pakalpojumiem, aicinām uzmanīgi iepazīties ar šeit aprakstīto privātuma politiku.
Izmantojot mūsu pakalpojumus, lietojot mūsu mājas lapu vai mūsu sociālo mediju lapas Jūs piekrītat šai privātuma politikai. Ja Jūs nepiekrītat mūsu privātuma politikai, Jūs nedrīkstat izmantot šo mājas lapu vai mūsu pakalpojumus.

Personas datus apstrādājam saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, Eiropas Savienības datu aizsardzības regulām un Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Privātuma politika attiecas uz informāciju, kuru mēs saņemam gan izmantojot e-pastu, gan mājas lapu, gan citā elektroniskās saziņas ceļā.

1. Personas datu ieguve un izmantošana
Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Runas Rāmis ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma/ vienošanās noteikumus vai, lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.

 1.1. Personas datu iegūšana var notikt šādi:
Sniedzot kontaktinformāciju, reģistrējoties supervīzijas sesijai (Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi) mūsu tīmekļa vietnē www.aijaiesalniece.com vai oficiālajos sociālajos tīklos (Instagram @profesionala_izaugsme)
Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Tiek izmantots interneta vides analīzes rīks “Google Analytics”, ko piedāvā “Google, Inc.” (turpmāk — “Google”). “Google Analytics” izmanto sīkdatnes — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c.. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem, lietošanā saņems “Google”, kas to glabās serveros ASV. “Google” to izmantos, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.
Sniedzot rakstiskus vai mutiskus komentārus vai atsauksmes apmācībās un tikšanās laikā klātienē vai neklātienē, ļaujot jūs apmācību laikā fotografēt un filmēt, aizpildot pēc apmācību aptaujas aknetas, kā arī rakstot to mums elektroniski uz supervizija@aijaiesalniece.com, jūs piekrītat šo datu izmantošanai šajā mājas lapā vai mūsu oficiālajos sociālajos tīklos.
Atsevišķos gadījumos tie var būt arī maksājuma dati, kas ietver uzņēmuma rekvizītus, citus maksājumu datus, kredītkartes vai debetkartes informāciju un citus finanšu datus, kas mums nepieciešami, lai apstrādātu Jūsu maksājumu.
Trešās puses arī var automātiski ievākt Jūsu datus. Mūsu mājas lapā iestrādātos rīkus nodrošina trešās puses. Piemēram, e-pastu mārketinga rīki, lai varat saņemt mūsu jaunumus, vai anketēšanas pakalpojumi. Aicinām ņemt vērā, ka arī šie uzņēmumi var izmantot cookies vai tamlīdzīgas tehnoloģijas, lai par Jums ievāktu datus gan no viņu vietnēm, gan no Interneta. To, kā trešās puses ievāc un izmanto tavus datus, nosaka viņu privātuma politikas, kas ir norādītas viņu mājas lapās. Šīs mājas lapas uzturētājs: name.com
Caur sīkdatņu tehnoloģiskajiem ekvivalentiem, ieskaitot sociālo mediju pikseļus (pixels) atbilstoši dažādu sociālo mediju vietņu politikām. Šie pikseļi ļauj sociālo mediju vietnēm redzēt, ka apmeklētājs ir apskatījis mūsu mājas lapu, lai pielāgotu reklāmas ziņojumus, ko lietotāji redz apmeklējot sociālo mediju vietni.

2. Iegūto klienta personas datu izmantošana
Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt aijaiesalniece.com klientus par gaidāmajiem notikumiem, izsūtīt rēķinus par dalību gan klātienes, gan tiešsaistes sesijās. Klienti, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vēlas pārtraukt, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta (atbildot ar STOP uz saņemto e-pastu).
Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”), mēs uzlabojam Jūsu kā lietotāja ērtības. Apkopojam informāciju par to, kā izmantojat šo tīmekļa vietni, piemēram, cik bieži to apmeklējat un kuras lapas apskatāt. Saglabāto informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu.

3. Iegūto personas datu sniegšana trešajām pusēm
Mēs nepārdodam, neizīrējam un nekādi citādi nenododam jebkādu informāciju, kura par Jums ir nonākusi mūsu rīcībā.
Mēs varam atklāt Jūsu datus trešajai personai, ieskaitot juristu vai grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju, pasākuma biļešu pārdevējus, pasākuma vietas vai norises nodrošinātājus, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu sniegšanu vai jebkuru citu vienošanos starp tevi un mums. Mēs varam izpaust informāciju, ja to pieprasa likuma normas, ja mēs uzskatām, ka to pieprasa likums, mūsu juridisko tiesību aizsardzība vai, ja to pieprasa tiesa vai cita valsts iestāde
Mēs varam arī apmainīties ar informāciju ar analītiķu pakalpojumu sniedzējiem, lai mēs varētu analizēt, kā mūsu lietotāji izmanto pakalpojumu un uzlabotu lietotāju pieredzi.
Mēs varam sniegt Jūsu informāciju tiesību pārņēmējam, ja notiek uzņēmuma apvienošanās, nodalīšana, restrukturizācija, reorganizācija, daļu vai visa uzņēmuma pārdošana vai nodošana.

4. Iegūto klienta personas datu izmainīšana
Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams mainīt un papildināt sūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi supervizija@aijaiesalniece.com

5. Klienta personas datu aizsardzība
Runas Rāmis un aijaiesalniece.com veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

6. Piekļuve klientu personas datiem
Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.
7. Drošība
Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi tīmekļa apmeklējuma laikā vai sesiju laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Šifrētais kanāls datu nodošanai starp bankām nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
- godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
- personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
- tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
- precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

8. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi
Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, tādēļ iesakām vienmēr tos pārlūkot atkārtoti, pirms apstiprināšanas.
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi


Privātuma politika atjaunota 27.06.2021


Pakalpojumu apmaksas, saņemšanas un izmantošanas noteikumi
1. Apmaksas politika
1.1. Parsupervīzijas pakalpojumiem iespējams norēķināties manuāli apmaksājot rēķinu, saņemtu no Sia "Runas Rāmis", izmantojot bankas pārskaitījumu
1.2. Par pakalpojumiem jānorēķinās pirms to saņemšanas
1.3. Ja par pakalpojumu ir samaksāts, bet maksātājs pakalpojumu neizmanto, nauda netiek atgriezta (neatkarīgi vai par pakalpojuma neizmantošanu informē pirms vai vai pēc pakalpojuma sniegšanas datuma)
1.4. Ja pakalpojums nenotiek vai tiek atcelts, pircējam nauda tiek atgriezta 30 dienu laikā kontā, no kura tika veikts maksājums
1.5. Pēc pakalpojuma apmaksas saņemat rēķinu, izrakstītu uz jūsu norādītajiem rekvizītiem
1.6. Ar jebkādām neskaidrībām un jautājumiem maksājumu politikā, var vērsties elektroniski, rakstot uz supervizija@aijaiesalniece.com

2. Pakalpojuma saņemšana
2.1. Pakalpojums notiek datumā, kas norādīts pakalpojumam piesakoties
2.2. 24h laikā pēc pakalpojuma apmaksas tiek nosūtīta elektroniska informācija uz e-pastu par pakalpojuma saņemšanas vietu un kārtību
2.3.Tiešsaistes pakalpojumi notiek Zoom zvanu platformā, ja vien pakalpojuma sniedzējs nav norādījis savādāk, vai arī ir atsevišķa vienošanās par citas platformas izmantošanu
2.4. Klātienes pakalpojumi var notikt dažādās adresēs. Adrese norādīta pakalpojumu aprakstā, kā arī tiek elektroniski izsūtīta 24h laikā pēc pakalpojuma apmaksas
2.5. Uz sesijām jāierodas savlaicīgi (tiešsaistē var piesēgties jau 5 minūtes iepriekš, klātienē ierasties 15 minūtes agrāk)
2.6. Sesijās nedrīkst atrasties alkohola, narkotiku vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Šādās situācijāssupervīzorām ir tiesības jūs palūgt atstāt sesiju, bez samaksas atgriešanas
2.7. Sesijās saņemto materiālu drīkst izmantot tikai savai personīgajai lietošanai
2.8. Jebkādu neskaidrību gadījumā par pakalpojuma saņemšanu, lūdzam vērsties elektroniski, rakstot uz supervizija@aijaiesalniece.com