top of page

Valmierā - grupas supervīzija vadītājiem

Dažādu nozaru un uzņēmumu vadītāju grupa, tikšanās biežums 1x mēnesī, online.

  • Starts Sep 13
  • From 50 eiro
  • Beātes iela

Available spots


Service Description

Konfidenciāla vide vadītāju profesionālo jautājumu, izaicinājumu un pārdomu risināšanai. Regulāras un strukturētas tikšanās ar citiem vadītājiem, lai dalītos pieredzē un to gūtu, izzinātu savu izvēļu ietekmi uz rezultātu, pārrunātu sev aktuālo un gūtu motivāciju.


Upcoming Sessions


Cancellation Policy

Apmaksātas tiek visas sesijas, neatkarīgi no apmeklējuma GRUPAS NOTEIKUMI KONFIDENCIALITĀTE: - anonimitāte gadījuma izklāstā (netiek sniegta lieka informācija par klientu datiem) - par ko runā grupā, tas paliek grupā un netiek izpausts ārpus grupas - grupas darba laikā netiek izmantotas audio, foto un video ierakstu ierīces - par grupā notiekošo runā tieši grupā, nevis ārpus tās - pauzes tiek izmantotas atpūtai, netiek turpināti grupas procesi tajās - izņēmumi no konfidencialitātes – ko nosaka likums (Krimināllikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums utt.) BRĪVPRĀTĪBA: - piedalīties supervīzijās (uzņemoties atbildību par nepieciešamo stundu skaitu) - izvēlēties, ko un cik lielā mērā “ņemt”un ko “neņemt” no grupas darba - supervīzijas gadījumu/jautājumu pieteikšana ATBILDĪBA: - Supervizors – par procesu - Supervizējamais – par lēmumu, izvēlēm un rezultātu - Supervizējamais – pateikt Stop!, pamatojot to - Katrs atbild par grupas noteikumu ievērošanu CIEŅPILNA ATTIEKSME: - vienlaikus runā tikai viens - nepārtraukt otru (izņēmuma tiesības ir supervizoram) - cieņpilna savstarpējā attieksme - nekavēt grupas darbu (sesijas sākums, pauzes), sesijas sākumā brīdināt par došanos projām pirms sesijas beigām, iepriekšējā sesijā brīdināt par iepriekš paredzamu kavējumu vai neierašanos uz sesiju - neapspriest tos grupas dalībniekus, kuri nepiedalās attiecīgajā supervīzijas sesijā - nelietot datoru (klātienes sesijās; izņemot darbam grupā), mobilajiem tālruņiem - atslēgta skaņa un vibrācijas režīms; ja gaidāms neatliekams zvans, par to pasaka grupas sākumā DARBAM TIEŠSAISTĒ: - visu sesiju ir ieslēgta kamera un runāšanas laikā audio - kad viens runā, pārējie noslēdz mikrofonus


Contact Details

  • Beātes iela 23, Valmiera, Latvia


bottom of page