Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību.


Supervīzijas galvenais mērķis ir paaugstināt profesionālo efektivitāti.
Lai šo mērķi sasniegtu, supervīziju sesiju laikā var tikt izskatīti dažādi ar darba ikdienu saistīti jautājumi un situācijas. Piemēram:
  • rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās vai konfliktos,
  • attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem,
  • savas profesionālās ikdienas plānošana un strukturēšana
  • sadarbība komandā,
  • darba stratēģijas,
  • stresa faktoru un izdegšanas mazināšana
  • aizrautības zudums par darbu
  • motivācijas zudums
  • dzīves un darba līdzsvars
  • daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā
Supervizors veic mērķtiecīgi organizētu, konsultatīvu un izglītojošu atbalstu, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds vai grupa ar mērķi pilnveidot profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti (profesiju klasifikators)

Kā notiek supervīzija

Sākums
Iepazīsies ar sesiju norisi un konfidencialitātes noteikumiem. Iepazīsies ar supervizoru un pastāstīsi par savu mērķi, kādēļ izvēlējies supervīziju.

Katrā sesijā
Iesākumā vienosieties, ko šajā sesijā vēlies iegūt. Tālāk supervizors vadīs sesiju, lai Tu sasniegtu to, ko sākumā definēji.

Biežums
Sesijas notiek reizi mēnesī vai reizi trijās nedēļās. Biežāk tikai tad, ja ir akūta situācija vai konkrēta vienošanās. 

Metodes
Supervizors sesijā var izmantot dažādas metodes, kas piemērotas konkrētam supervizējamajam.

Supervizora ētika nosaka tikai tādu metožu izmantošanu, kuras supervizors pats ir apguvis kā supervīzijas klients (supervizori arī saņem regulāras supervīzijas).

Dažas no metodēm, kuras izmantoju es:
- Mākslas metodes (zīmēšana, vizualizēšana)
- Asociāciju kārtis, emociju kārtis
- Improvizācijas teātra metodes
- Koučinga metodes

Metodes veicina asociāciju veidošanos un dziļāku ieskatīšanos konkrētajā situācijā. Tās palīdz paskatīties uz to no dažādiem skatu punktiem un atrast tās atbildes vai risinājumus, kas jau ir Tevī iekšā un piemēroti tieši Tev. Metodes veicina refleksiju un dziļāku izpratni par notiekošo.

Metodes izmanto kādā brīdī sesijas laikā, bet lielāko sesijas daļu mēs sarunāsimies.

Piesakies, rakstot ziņu ar vēlamo tikšanās laiku un vietu (online vai klātiene) uz aija@runasramis.lv