top of page

Kas ir supervīzija

01.

Mērķtiecīga profesionālā pilnveide

02.

Regulāra motivācija un atbalstoša vide

03.

Konfidenciāla vide refleksijai 

04.

Savas rīcības ietekmes apzināšanās

05.

Ideju un risinājumu radīšanas vieta

Supervīzijas process un ietekme

Supervīzija ir profesionālās pilnveides process. Ik mēnesi kopā sanāk 6-10 līdzīgas jomas profesionāļi (vai vienas komandas biedri) un izvirza sev šobrīd aktuālas ar darbu saistītas tēmas.

Supervizors ir īpaši apmācīta persona, kas rada psiholoģiski drošu vidi, strukturē sesiju un atbalsta dalībniekus:

 • pārdomāt savu pieredzi

 • rast dziļākus ieskatus savā tēmā/problēmā/domās/šaubās/emocijās

 • dalīties savā pieredzē

 • radīt idejas

 • iegūt motivāciju un emocionālu atbalstu

 • meklēt risinājumus

Supervīzijas process ļauj dalībniekiem izprast savu uzvedību un tās ietekmi uz viņu pašreizējām profesionālajām problēmām. Katras sesijas tēmas nāk no dalībniekiem. Tēmas ir saistītas tikai ar darbu un var būt kā darba izaicinājumi, tā arī  emocionālā labklājība.

Supervīzija nav apmācības, terapija vai (fona) lekcija.

Katras sesijas mērķa sasniegšanai supervizors var izmantot dažādas metodes, piemēram, asociāciju kartītes, zīmēšanu, kustību, stāstīšanu, diskusiju, pieredzes apmaiņu, emociju kartītes utt.

Individuālā supervīzija

Individuālā supervīzija ir vienreizēja vai regulāras (reizi mēnesī) tikšanās reizes ar supervizoru, kurās tiek risināti supervizējamā profesionālie izaicinājumi. Jautājumus un tēmas sesijā ienes supervizējamais un tie var būt visdažādākie: sākot ar nogurumu, darba/dzīves balansu, turpinot ar ikdienas komunikācijas, lēmumu pieņemšanas vai sadarbības izaicinājumiem, līdz pat tēmām - kurā virzienā turpināt savu profesionālo izaugsmi.

Piesakies individuālajai supervīzijai online vai klātienē Valmierā.

Vienas sesijas ilgums ir 1,5 h

Izmaksas: 95 eiro

Tikšanās vieta: online vai Valmiera

Therapy Session

Supervīzijas sesijas starptautiskām komandām (angliski)

Tava komanda:

 

 • sastāv no dažādu valstu pārstāvjiem

 • strādā hibrīdā  (neatrodas vienlaicīgi vienā vietā un laika zonā)

 • ir savas jomas profesionāļi

Tu vēlies:

 

 • stiprināt viņu sadarbību

 • sniegt atbalsta sajūtu

 • saglabāt viņu motivāciju

 • sniegt viņiem veselīgu un psiholoģiski drošu darba vidi

 • atklātību un proaktivitāti, iesaisti

Dod viņiem:  Komandas spēka supervīzijas sesijas

Cena: €570 + PVN / session

Ilgums: 3hrs

Dalībnieku skaits: 6-10

Sesiju skaits: 6-10

Online vai klātiene

Project Meeting

Komandas vai grupas supervīzija

Komandas supervīzija: uzņēmuma vienas komandas dalībnieki kopā ar vadītāju. 

Grupas supervīzija: uzņēmuma dažādu komandu viena līmeņa dalībnieki bez savstarpējas subordinācijas, piemēram, dažādu departamentu vadītāji

Tikšanās biežums: 1x mēnesī. 

Mērķis: stiprināt sadarbību, motivāciju un izmantot iekšējos resursus aktuālo izaicinājumu risināšanai. Mazināt izdegšanu un palielināt atbalsta sajūtu. Šīs sesijas vēlāk var pārveidot par iekšējām intervīzijām, bez supervizora līdzdalības

Galvenās komandas supervīzijas priekšrocības ir:

 

 • spēcīga komanda, kas uzticas viens otram

 • regulāra motivācija un savstarpēja atbalsta vide

 • komandas produktivitātes pieaugums

 • emocionāli veselīga darba vide

 • komandas gatavība sadarboties arī kritiskās situācijās

Izmaksas€570 / sesija

Sesiju skaits: 6-10

Sesijas ilgums: 3h

Dalībnieku skaits: 6-10

Support Group Meeting
bottom of page