Gupas supervīzija vadītājiem

Kas ir supervīzija:

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību

Profesionālās efektivitātes paaugstināšana ir supervīzijas galvenais rezultāts, kas var ietvert dažādu jautājumu risināšanu: profesionālo robežu apzināšanās, rīcības alternatīvu atrašana konkrētās darba situācijās, attiecību veidošana ar kolēģiem, padotajiem, klientiem, sadarbība komandā, darba stratēģijas, stresa faktoru un izdegšanas mazināšana un daudzi citi jautājumi, kas aktualizējas ikdienas darbā (www.supervizija.lv)

Kas ir grupas supervīzija vadītājiem:

Savstarpēji nesaistītu dažādu jomu uzņēmumu/komandu vadītāju grupa, kura tiekas 1x mēnesī 2,5h garā sesijā, kurā tiek runāts par tā brīža aktuālajiem dalībnieku jautājumiem un situācijām. 

Grupas supervīzijas lielākais ieguvums ir tieši dalībnieku dažādā pieredze, kura, supervizora vadībā, tiek izmantota, lai atbalstītu pašus dalībniekus viņiem aktuālo darba jautājumu risināšanā.

Atbalsts un konfidencialitāte

Tikai vadītājs zina to, ka ir situācijas darbā, kuras nevar pārrunāt ne darbā, ne mājās. Grupas supervīzija vadītājiem ir vide, kur šīs situācijas var pārrunāt un uzzināt, ka arī citi ir ko līdzīgu pieredzējuši.

Skatu punkta paplašināšana

Situācijās, kurās neredzi risinājumu vai rodas iestrēgšanas sajūta, ir iespējams paskatīties no citiem skatu punktiem. Izmantojot supervizora un citu vadītāju pieredzi un zināšanas - atrodi jaunas idejas savas situācijas virzīšanai uz risinājumu

Risinājumu radīšana

Reti ir pilnīgi jaunas un unikālas situācijas. Bieži grupu supervīziju sesijās atklājās, ka katrs no dalībniekiem ir savā karjerā saskāries ar izaicinājumu vai jautājumu, kuram Tu šobrīd meklē atbildi. Tava pieredze noderēs grupas biedriem un grupas biedru pieredze noderēs Tev. 

Izaugsme

Katrā sesijā paceltie jautājumi tiek papildināti arī ar biznesa psiholoģijas teorijas piemēriem un praktiskām meetodēm no supervizora puses, kas veicina Tavu profesionālo izaugsmi un individuālās efektivitātes palielināšanu

Grupas supervīzija vadītājiem

(online, Zoom)

Sākam 7.septembrī 14:00; tiekamies 8 reizes (reizi mēnesī, ceturtdienās)


Datumi: 7.septembris, 5.oktobris, 2.novembris, 7.decembris, 4.janvāris, 1.februāris, 7.marts, 11.aprīlis

Laiks: 14:00-16:30

Ieguldījums: 280 eiro vai 40 eiro/sesija


Lai nodrošinātu konfidencialitāti, no viena uzņēmuma tikai viens dalībnieks var būt šajā grupā. Reģistrējoties, lūdzu norādi savu uzņēmumu. Ja rēķinu vēlies uz uņēmuma rekvizītiem, norādi arī tos.

Rezervē savu dalību Pirkumu grozs