top of page
20220401_123544_edited_edited.png

Biznesa improvizācija

Ilgtspējīgas praktiskās mācības komandām, kuras ļauj apgūto ieviest un pielietot savā ikdienā

​Pielietojamās improvizācijas metodes transformē ierastos mācību modeļus pilnībā. Piedzīvojiet, kā praktisku improvizācijas uzdevumu izspēle apvienojumā ar refleksiju un vadības psiholoģiju, ļauj katram dalībniekam iepazīt savus ierastos uzvedības modeļus un to ietekmi uz rezultātu. Papildinot ar diskusiju, tiek izzināta teorija un pēc tam praktizētas jaunas pieejas, atrodot un nostiprinot teorijas reālu pielietojumu ikdienā

​Ieguvumi

Pievienotā vērtība katram treniņam, kurā tiek izmantotas biznesa improvizācijas  metodes

Iekšējā mikro- klimata un emociju vadības uzlabošanās

Uzlabota pielāgošanās spēja un izturība pàrmaiņās

Uzlabota savstarpējā komunikācija un sadarbošanās

Stiprinātas problēmu risināšanas prasmes

Palielināta darbinieku iesaiste un lojalitāte

Radošās un inovāciju domāšanas uzlabošana

Improvizatora domāšana komandas sadarbībā

Sadarbība

Sadarbības spēks, risinājumu veidošana kopā, ģēnija redzēšana ikvienā

Pārmaiņas

Reakcija uz negaidīto, pārmaiņu normalizēšana un emociju veiksmīga izmantošana 

Iekšējais klimats

Psiholoģiski drošas vide, strīdu normalizēšana un izmantošana, attieksme pret kļūdām

Dažādība

Dažādu viedokļu, uzskatu un prasmju nozīme komandas kopējā rezultāta sasniegšanā

Vadītājs kurš ir smieklīgs (13).png

Mērķis: Stiprināt komandas savstarpējo uzticēšanos, identificēt sadarbības modeļus, veidot psiholoģiski drošu iekšējo vidi, proaktīvu iesaisti un veidot pārmaiņu noturības prasmes.

Ieguvums: Veselīga komunikācija komandā, proaktivitāte, gatavība un prasme meklēt risinājumus, kad notiek negaidītais. Emociju noturība un pieņemoša attieksme pārmaiņās. Izpratne par kolēģu dažādības spēku, stiprajām pusēm un ieguvumiem komandas mērķa sasniegšanā. Sirsnīga sadarbība.

Biznesa improvizācija vadītājiem

Prāts

Prāta stāvoklis: fokusēts un relaksēts, lai 100% izmantotu savu pieredzi un zināšanas

Emocijas

Identificēt savu dabisko reakciju negaidītās, stresa situācijās. Tās ietekme uz rezultātu

Harisma

Vadītāja harismas identificēšana, dažādu harismu nozīme atšķirīgās situācijās

Uzvedība

Vārdu, balss un ķermeņa valodas nemanāmā milzu ietekme uz komandu un mērķi

Mērķis: Pilnveidot pieredzējušu vadītāju pielāgošanās prasmes negaidītās, emocionālās, nepieredzētās vai krīzes situācijās. Stiprināt elastīgu domāšanu un pārmaiņu noturību.

Ieguvums: Spēja izmantot visu savu pieredzi un zināšanas ātri un nekavējoties, augsta stresa situācijās. Formulas, kā vest sevi un komandu cauri negaidītajam. Izpratne par savu biznesa improvizatora peronības tipu - tā pozitīvajām un riskantajām īpašībām, uzvedības modeļiem negaidītās situācijās. 

Vadītājs kurš ir smieklīgs (14).png

Improvizācija veiksmīgai sarunai vai prezentācijai

Prāts

Stresa un emociju vadība, prieks uzstāties. Pielāgošanās negaidītajam, jautājumiem

Ķermenis

Droša ķermeņa valoda, kas papildina sakāmo un palīdz sasniegt mērķi.

Stāsti

Stāstu identificēšana savā ikdienā, formulēšana un izmantošana sarunā, atbildēs

Sadzirdēšana

Sadzirdēt auditorijas vai sarunas partnera mērķi, dzirdēt aiz vārdiem un pielāgot sakāmo.

Vadītājs kurš ir smieklīgs (11).png

Mērķis: Dalībniekiem ar komunikācijas un prezentēšanas priekšzināšanām, dot papildus rīkus, kas palīdz komunikācijā kā 1:1 tā ar jebkura izmēra auditoriju:

  • sarežģīto (vai garlaicīgo) pastāstīt saprotami un aizraujoši

  • spēt pielāgoties negaidītajam

  • atbildēt pārliecinoši un ar vieglumu uz jebkuru jautājumu

  • stāstīt īstus un iesaistošus stāstus

  • prast izmantot ķermeņa valodas un vārdu izvēles nianses, sava mērķa sasniegšanai

  • pielāgot savu sakāmo konkrētajai auditorijai

  • sadzirdēt patieso nodomu, vajadzību vai emociju aiz vārdiem

Ieguvums: Prasme veidot aizraujošus stāstus par savu tēmu, spēja pielāgoties jebkurai auditorijai, sev individuāli strādājošas satraukuma vadības metodes, prieks būt publikas priekšā un skatuves / sarunas harisma. Spēja sadzirdēt sarunas partneri un veidot uzticēšanos sarunā.

Stratēģijas spēle "Vilkatis"

Sadarbība

Veiksmīgu sadarbību veidošana, uzticēšanās veidošana un vienošanās panākšana

Komunikācija

Sadzirdēt aiz vārdiem, pārliecinoši komunicēt viedokli, vīziju.

Stratēģija

Ilgtermiņa stratēģijas veidosana un trrenēšana, mērķa sasniegšanai

Vērtības

Savu un koamdnas biedru vērtību identificēšana un ietekme uz rezultātu.

Mērķis: Uzvarēt

Ieguvumi:  Iepazīt savus komandas biedrus neierastās situācijās, praktizēt stratēģisku sadarbību veidošanu, identificēt sava komunikācijas un sadarbības stila ietekmi uz ilgtermiņa rezultātu

Par spēli:  Ciematu ir apsēduši vilkači un tie ir starp jums. Katrru nakti tie ceļas un kādu saplosa. Taču arī ciemata iedzīvotāji nav tik nevarīgi, kā šķiet. Tie ik vakaru vienojas par linča tiesu, kā arī viņu vidū ir cilvēki ar īpašām prasmēm - gaišreģi, mednieki, ārsti un pat amors. Kurš pēdējais izdzīvos, tas uzvarēs!

Spēle veidota aukstā kara laikā, Padomju spiegu treniņiem, pēc spēles "Mafija" principa. 

Vadītājs kurš ir smieklīgs (15).png
bottom of page